Geomar

A.P. Møller Skolens har indgået et samarbejde med Helmholtz-centret for oceanforskning GEOMAR i Kiel. Samarbejdet sker via skolens science gruppe ”Miljøundersøgelser ved Slien”, som vejledes af gymnasieunderviser og tidligere forsker i geovidenskaberne Svend Duggen, og det af GEOMAR koordinerede skolenetværk omkring emnet ”Havforskning”:

Link til havforskningsgruppen ved GEOMAR

Arbejdsgrupper fra forskellige gymnasier mødes årligt til et fælles symposium for at udveksle viden og erfaring og fremlægge de nyeste resultater fra den skolebaserede forskning. Science projektgruppen ”Miljøundersøgelser ved Slien” ved A. P. Møller Skolen fokuserer på næringsstofkredsløbet og iltsvind i Slien.