Poetry Slam

Poetry Slam er en digtkonkurrence, hvor digtere fremfører deres egne digte. Fokus er ikke kun på, hvad der bliver sagt, men også på, hvordan det bliver sagt. Indhold og "performance" vægtes altså lige højt.

Dertil kommer nogle få, simple regler: Hvert digt skal være digterens eget, hver digter har tre minutter til at fremføre sit digt. Digteren må ikke bruge rekvisitter, kostumer eller musikinstrumenter. Digteren får point af fem uafhængige dommere.