Trivselsrådet

A. P. Møller Skolens Trivselsråd samler og udarbejder idéer for at fremme social trivsel på A.P. Møller-Skolen, fordi:

Trivsel er en af de vigtigste forudsætninger for et godt skoleliv og en mobbefri skolekultur.

Trivsel har afgørende betydning for elevernes selvværd, samhørighedsfølelse og livskvalitet.

Trivsel danner grundlag for positive læringsprocesser og dermed faglighed – glade børn lærer bedst...  

….og glade lærere underviser bedre!

 

 
 
 
 
Medlemmer 2013-2014 

Katrina Fandrey, Katrin Fritzsche, Tanja Knutz og Benjamin Rodacker

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem skal jeg tale med?