Rødkilde Gymnasium

Vejle og Slesvig er venskabsbyer. A.P. Møller Skolen har indgået et aktivt tværfagligt samarbejde med Rødkilde Gymnasium i Vejle. Indenfor det naturfaglige område er det pt. to naturfaglige klasser i 11. årgang med gymnasieunderviserne Svend Duggen (Slesvig) og Peter Mailand (Vejle), der koordinerer udveksling med gensidige besøg. I fokus er Slien og Vejle Fjord som økosystemer med næringsstofbelastning, iltsvind og hertil knyttede biologiske konsekvenser.

Det første trin var et samarbejde mellem to partnerklasser som har arbejdet med et fælles projekt om dansk og tysk politik og velfærdsmodeller. Samarbejdet mellem klasserne udbygges løbende og skal fra næste år omfatte alle tre gymnasieårgange.

Det involverer p.t. to samfundsfaglige klasser i 12. årgang med gymnasieunderviserne Jan- Christian Schlüter (Slesvig) og Trine Østergaard samt Marie Thellesen (Vejle) som koordinatorer. De arbejder i år med den dansk-tyske historie, og identiteten i historien, samfundet og litteraturen.

Emnerne er taget fra fællesmængden i klassernes læseplan, F.eks. den dansk-tyske historie og identitet eller Vejle Fjords og Sliens økosystem. Projekterne forberedes og efterbehandles digitalt.

Også mellem faggrupper og på ledelsesniveau er der samarbejde. I august 2013 besøger en gruppe lærere fra Vejle til A. P. Møller Skolen for at fortælle om erfaringerne med papirløs undervisning og IT og vise praktiske tiltag og metoder.