Kommende elev i gymnasiet

Du kan læse om gymnasiet ved at klikke her: Infohæfte om gymnasiet

 

Ansøgningsskema til gymnasiet kan du download her: Fra F10 til G11

 

Kort overblik 

For at komme i gymnasiet må dit eksamensbevis / sidste karakterblad i F10 højst indeholde et enkelt "E," og du må ikke have "F" i noget fag. Hvis der er et "E" i et af hovedfagene dansk, tysk eller matematik, skal dette "E" være udlignet med mindst et "C" i et af de to andre hovedfag.

Går du på efterskole, gælder samme regel: På eksamensbeviset fra efterskolen må du kun have et enkelt fag med en samlet karakter på 02 og ingen dårligere. Hvis karakteren 02 optræder i et af hovedfagene dansk, tysk eller matematik, skal denne udlignes med karakteren 7 eller højere i et af de to andre hovedfag.

For efterskoleelever gælder, at du senest i februar bedes aflevere ansøgning og sidste udskrift af karakterblad, gerne via email til Annette Munch. 

Vigtigt: Læs om ophold ved efterskole her

  

 

 
 
 
 
Læs her om gymnasiet, profiler, studielederne o...