Gymnasieelever fra A. P. Møller Skolen på Århus Universitet

Friday, September 22, 2017

G13.2, Katrin Fritzsche og Svend Duggen har sendt tekst om og billede fra deres tur til Århus:

Straks i starten af det nye skoleår besøgte den naturvidenskabelige klasse i 3.g. Science og Technology Fakultetet i Århus. Klassen blev ledsaget af deres undervisere i fysik og kemi, Katrin Fritzsche og Svend Duggen, der også er science koordinator på skolen. Besøget er del af et brobyggende samarbejde mellem universitetet og A. P. Møller Skolen.

Det er sjette gang, en naturvidenskabelig 3.g.-klasse med fysik og matematik på A-niveau og biologi og kemi på B-niveau besøger Science og Technology Fakultetet. Klassen blev budt på et fornemt og fremragende program, der var blevet organiseret af konsulenter og studerende på Science og Technology Fakultetet. Det viser sig, at to besøgsdage med naturfaglige forelæsninger, øvelser, laboratorieforsøg, rundvisninger, museumsbesøg og oplæg om studieliv på Århus Universitet i høj grad bidrager til, at gymnasiasterne får mere tryghed ved deres studievalg.

Gymnasiasterne har været vældig glade og meget taknemmelige for de berigende og lærerige oplevelser, besøget og mødet med studerende og forskere på Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Kemi kunne byde på. De gentagne besøg på Science og Technology Fakultetet har væsentligt været medvirkende til, at der i løbet af årene er opstået et samfund af tidligere studenter fra A. P. Møller Skolen, der nu læser i Århus.