Oplev foredrag fra Århus Universitet på A. P. Møller Skolen

Friday, October 6, 2017

For første gang tilbydes livestreaming-foredrag fra Århus Universitet i Sydslesvig.

Forskere fra fakultetet Science and Technology holder offentlige oplæg om nøje udsøgte og meget interessante emner. Foredragene er særdeles velbesøgte aftenarrangementer i Århus. Ved hjælp af livestreaming via internet på skoler og biblioteker muliggøres, at interesserede unge, forældre og bedsteforældre i resten af Danmark også kan overvære dem (www.ofn.au.dk). Naturvidenskab bliver således til en platform for en kulturel oplevelse og et mødested.

A. P. Møller Skolen i Slesvig vil være den første vært for offentlige livestreaming-foredrag uden for Danmarks grænser.

Begivenheden er en ny byggesten i det mangeårige samarbejde mellem skolen og Science and Technology ved Århus Universitet. I Sydslesvig indeholder projektet en naturvidenskabelig, dannelsesmæssig og en sproglig-kulturel dimension og arrangeres derfor i et samarbejde mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigsk Forening (SSF). Tovholdere for projektet er science koordinator Svend Duggen og Katrin Fritzsche, der er gymnasieundervisere på A. P. Møller Skolen, og SSF-amtskonsulent Lars Thomsen og formand for SSF Gottorp Amt Petra Mohr.

Livestreaming-foredragene vises på A. P. Møller Skolen på følgende tisdage: 10. oktober og 7., 14. og 28. november. Der er fri entré.

Fra kl. 18:30 til 19.00 kan gæster komme i dialog med gymnasieelever fra de naturvidenskabelige klasser i G11-G13, som fremviser forsøg og udstillinger, der passer til foredragsemnerne.

Disse livestreames fra kl. 19: Accelerator – i fysik og kræftterapi (10/10), Sære sanser (7/11), Inspiration fra naturen (14/11), Spejlbilleder og molekyler (28/11).

Mere information om emnerne findes på https://ofn.au.dk/sted/162

I pausen byder gymnasieeleverne på mad og drikke imod et lille bidrag til deres klassekasse og studierejse. Foredragene slutter kl. 21. Livestreaming-foredragene vises kun på disse aftener og er ikke tilgængelige på internettet efterfølgende.

Aftenerne byder på gode muligheder for dansktalende at mødes, må det være eleverne fra de danske skoler med deres forældre og bedsteforældre, øvrige medlemmer fra det danske mindretal i Sydslesvig og gæster fra Danmark, der ved denne lejlighed ønsker at besøge A. P. Møller Skolen i Slesvig.

Kontakt: svend_duggen@skoleforeningen.de og larst@syfo.de