Eksamen

A. P. Møller Skolen følger den slesvig-holstenske delstats bestemmelser for skolesystemets opbygning, eksamen, afgangsbeviser og karakterskala. I fællesskoleafdelingen kan eleverne tage en hovedskoleeksamen efter 9. klasse og en realskoleeksamen efter 10. klasse. Studentereksamen opnås i den gymnasiale overbygning efter 13 års skolegang. Eksaminerne er anerkendt både i Tyskland og i Danmark.