Studielederne

Studielederne er til for at hjælpe dig godt igennem dit gymnasieforløb. Der kan opstå mange spørgsmål undervejs, det kan både være af studieteknisk art eller af social eller personlig karakter. Lige meget hvad det drejer sig om, så står vi altid parate til at hjælpe.

Studielederne orienterer i klasserne om profilgymnasiets indretning og giver individuel vejledning. De administrerer karaktergivning og karaktermøder, ligesom de tilrettelægger den enkelte elevs studentereksamen.

Studielederne hjælper med at søge oplysninger om de videregående uddannelsesmuligheder i både Danmark og Tyskland. Dette sker bl.a. i samarbejde med Hanne Marie Roos fra Studievalg Syd samt Uta Christen fra Agentur für Arbeit.

Desuden arrangerer de løbende studieintroducerende arrangementer gennem hele gymnasieforløbet, både på skolen og på andre institutioner.

Faglige eller personlige problemer kan løses gennem samtaler og inddragelse af de rette personer, fx klasselærer, eller ved at finde målrettede løsninger i form af lektiehjælp eller hjælp til bedre arbejdsvaner. Ved personlige problemer kan der desuden trækkes på professionel hjælp udefra, idet der er knyttet både en præst, en socialrådgiver og en sygeplejerske til skolen.

Samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsesvalg

Studievalg Sydjylland - vejledning om videregående uddannelser i Danmark ved Hanne Marie Roos, mail: hmr@studievalg.dk

Bundesagentur für Arbeit - vejledning om uddannelser i Tyskland ved Uta Christen, mailadresse: Uta.Christen@arbeitsagentur.de. Du kan få en personlig samtale på skolen ved at reservere et tidspunkt for et af hendes besøg. Mappen ligger på studieledergangen.

Institut für Talententwicklung (information om det regionale arbejdsmarked i Danmark og Tyskland ved Rikke Becker), 12. årgang deltager i uddannelsesmesse.

 

Skolerelaterede og personlige problemer

Ungdomspræst Bo Nicolaisen træffes hver torsdag kl. 11 – 13 på sit kontor ved studieledergangen. Her kan du få en uformel samtale, med en erfaren samtalepartner, om alt det, der volder problemer. Du bliver ikke registreret, og der er tavshedspligt.

Skolesocialarbejder Peter Martens. Når du har brug for hjælp til personlige, familiære eller skolemæssige kriser / udfordringer. Peter har træffetid hver onsdag fra kl. 07.40 til 15.00 eller efter aftale. Email: Peter.Martens@skoleforeningen.org Tlf: 0163 / 49 99 568

Skolesygeplejerske Sonja Wulff, mailadresse: sonja.wulff@dksund.de. Træffetider tirsdag 8.30 - 9.30 i lige uger

Socialrådgiver Werner Nielsen-Tatzel, mailadresse: werner.nielsen-tatzel@dksund.de. Træffetider tirsdag 8.30 – 9.30 i ulige uger.

 

Mødepligt

Når du går i gymnasiet, er der mødepligt. Du skal aflevere dokumentation på skolens kontor, hvis du er syg eller fraværende af anden grund. Studielederne registrerer din fraværsdokumentation, og de sender breve ud, hvis denne dokumentation ikke overholdes.

Dine forældre skal underskrive fraværsdokumentationen, hvis du ikke er fyldt 18 år. Du kan hente sedlerne på studieledergangen. Hvis du er fyldt 18 år, må du selv skrive dem. Der skal foreligge en lægeerklæring, hvis dit fravær er på mere end tre dage.

Hvis du er fraværende ved en klausur-skrivning, så skal der altid foreligge en lægeerklæring for at få retten til en syge-klausur. Det samme gælder ved eksamen.

Er du i tvivl, har du brug for en samtale eller blot et sted, hvor du kan komme af med frustrationerne, så gå til din studieleder. Du er altid velkommen.

 

Muligheder for økonomisk støtte

Studielederne kan rådgive om mulighederne for at få SU hhv. BAföG samt det såkaldte Bildungs- und Teilhabepaket. Sidstnævnte er en støtteordning for børn og unge fra økonomisk underpriviligerede hjem, som kan søge støtte til bl.a. studieture, skolemateriale, månedskort, ekstraundervisning.

SU kan kun søges af elever med dansk statsborgerskab, eller hvis mindst den ene forældre arbejder i Danmark.

Bildungspaket Schleswig

Bildungspaket Kreis Schleswig-Flensburg

Bildungspaket Landkreis Friesland

 
 
 
 
 
Pernille Fange Lübcke
Studieleder 12. årgang
Pernille.Fange.Luebcke@skoleforeningen.org
Telefon: 04621 48200/59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margit Hallam
Studieleder 13. årgang
Margit.Hallam@skoleforeningen.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steffi Jannsen
Studieleder 11. årgang
Steffani.Jannsen@skoleforeningen.org
Telefon: 04621 48200/58
 
 
 
 
 
 
 
 
Træffetider 

Pernille Fange Lübcke

Tirs: 3.+4. lektion - kl. 9.35-11.10
Tors: 5.+6. lektion - kl. 11.35-13.10

 

Steffi Jannsen

Tirs: 3.+4. lektion - kl. 9.35-11.10
Tors: 7.+8. lektion - kl. 13.20-14.55

 

Margit Hallam

Ons: 5.+6. lektion - kl. 11.35-13.10
Fre: 3.+4. lektion - kl. 09.35-11.10