Studievejlederne

Studievejlederne Meike Nielsky, Katrin Fritzsche, Svend Duggen og Margit Hallam er til for at hjælpe dig godt igennem dit gymnasieforløb. Der kan opstå mange spørgsmål undervejs, det kan være af især studieteknisk, men også af social eller personlig karakter. 

Studievejlederne orienterer i klasserne om profilgymnasiets indretning og giver individuel vejledning. De administrerer karaktergivning og karaktermøder, ligesom de tilrettelægger den enkelte elevs studentereksamen.

Studievejlederne hjælper med at søge oplysninger om de videregående uddannelsesmuligheder i både Danmark og Tyskland. Dette sker bl.a. i samarbejde med Hanne Marie Roos fra Studievalg Syd samt Uta Christen fra Agentur für Arbeit.

Desuden arrangerer de løbende studieintroducerende arrangementer gennem hele gymnasieforløbet, både på skolen og på andre institutioner.

Faglige eller personlige problemer kan løses gennem samtaler og inddragelse af de rette personer, fx tutor, eller ved at finde målrettede løsninger i form af lektiehjælp eller hjælp til bedre arbejdsvaner. Ved personlige problemer kan der desuden trækkes på professionel hjælp udefra.

Samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsesvalg

Studievalg Sydjylland - vejledning om videregående uddannelser i Danmark ved Hanne Marie Roos, mail: hmr@studievalg.dk

Bundesagentur für Arbeit - vejledning om uddannelser i Tyskland ved Uta Christen, mailadresse: Uta.Christen@arbeitsagentur.de. Du kan få en personlig samtale på skolen ved at reservere et tidspunkt for et af hendes besøg. Mappen ligger på studieledergangen.

Institut für Talententwicklung (information om det regionale arbejdsmarked i Danmark og Tyskland ved Rikke Becker), 12. årgang deltager i uddannelsesmesse.

 

Muligheder for økonomisk støtte

Studievejlederne kan rådgive om mulighederne for at få SU hhv. BAföG samt det såkaldte Bildungs- und Teilhabepaket. Sidstnævnte er en støtteordning for børn og unge fra økonomisk underpriviligerede hjem, som kan søge støtte til bl.a. studieture, skolemateriale, månedskort, ekstraundervisning.

SU kan kun søges af elever med dansk statsborgerskab, eller hvis mindst den ene forældre arbejder i Danmark.

Bildungspaket Schleswig

Bildungspaket Kreis Schleswig-Flensburg

Bildungspaket Landkreis Friesland

 
 
 
 
Tilmelding til gymnasiet