Science Group

Science Group

varetages af Svend Duggen, der underviser i kemi og geografi og desuden har mange års erfaring fra forskningsverdenen.

Projektet har til formål at støtte naturfaglige aktiviteter på skolen (fx årlige naturfaglige dage bl.a. i sammenhæng med Aktivitetsugen før sommerferien, foredrag af forskere bl.a. i fb. med Dansk Natuvidenskabsfestival). Aktiviteterne indebærer at holde kontakter til universiteter og forskningsinstitutter (fx science og technology fakultetet ved Århus universitet, science fakultetet ved Syddansk universitet, herunder Mads Clausens instituttet, Interreg projekter som Mathematik med Perspektiv (MaP), og havforskningsinstituttet Geomar).