Science Group

Science Group varetages af science coordinator Svend Duggen, der underviser i kemi og geografi og desuden har mange års erfaring fra forskningsverdenen.

Science coordinator har til formål at støtte naturfaglige aktiviteter på skolen (fx årlige naturfaglige dage bl.a. i sammenhæng med Aktivitetsugen før sommerferien, foredrag af forskere bl.a. i fb. med Dansk Natuvidenskabsfestival). Aktiviteterne indebærer at holde kontakter til universiteter og forskningsinstitutter (fx science og technology fakultetet ved Århus universitet, science fakultetet ved Syddansk universitet, herunder Mads Clausens instituttet, Interreg projekter som Mathematik med Perspektiv (MaP), og havforskningsinstituttet Geomar).

Desuden koordinerer science coordinator skolens samarbejde med naturfagligt orienterede klasser og arbejdsgrupper på danske og tyske skoler (fx Rødkilde gymnasium, skolenetværket i samarbejde med Geomar i Kiel).