A. P. Møller Skolens historie

I maj 2005 meddelte A. P. Møller Fonden, efter en ansøgning fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig, at den var indstillet på at skænke mindretallet en ny skole med plads til ca. 625 elever. Skolen skulle ligge i Slesvig og ville imødekomme et mangeårigt ønske blandt Skoleforeningens forældre og medlemmer om et skolehus, der kunne give landsdelens sydlige elever en væsentlig kortere skolevej samt aflaste den eksisterende gymnasieoverbygning, der dengang var placeret i Flensborg.

Arkitektopgaven blev givet til et af Skandinaviens største og ældste arkitektfirmaer, C. F. Møller fra Aarhus, der bl.a. står bag det nationale naturhistoriske museum i London, Hagastaden i Stockholm, universitetshospitaler i Oslo, Stockholm og Århus, kunstmuseet i Herning, international skole i Ikast og havnefronten i Aalborg, for blot at nævne nogle værker.

Grundstenen til A. P. Møller Skolen blev lagt den 3. maj 2007. Ved den lejlighed talte daværende næstformand i "A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal", Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla,  bl.a. om sin families tilknytning til det sønderjyske, til Rømø, som slægten stammer fra, og hun mindedes den interesse og støtte, hendes farfar, A. P. Møller, altid havde vist landsdelen.

Kun lidt over et år senere, den 1. september 2008, blev skolen indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Ved højtideligheden talte også A. P. Møllers søn, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, for de indbudte gæster, der bl.a. omfattede daværende ministerpræsident Peter Harry Carstensen.

Skolen har fra første færd tiltrukket sig positiv opmærksomhed og har i sin korte historie haft besøg af over 80.000 gæster (aug. 2013) fra nær og fjern, der både kommer for at høre om livet i det danske mindretal, om skolegang i Sydslesvig og for at se en flot og helt særlig skole.

A. P. Møller Skolen har siden begyndelsen været centrum for kulturelle begivenheder, både teater, foredrag og koncerter med bl.a. Slesvig Holstens Symfoniorkester, ligesom Schleswig-Holstein Musikfestival afholdes her. Skolen har dannet ramme om Skoleforeningens tre store musicals, ligesom her uden for den daglige skoledrift jævnligt finder temadage, uddannelsesdage og konferencer sted. Skolen står desuden om eftermiddagen til rådighed for det danske mindretals idrætsudøvere. 

 

 

 

 

 

Error parsing XSLT file: \xslt\InternalLinkBox.xslt