Værdigrundlag

A. P. Møller Skolens værdigrundlag og skoleprofil
 
Opbygningen af skolen er et flerårigt ambitiøst pionerarbejde, der kræver fælles indsats og et stort personligt engagement fra alle parter. Udgangspunktet er, at alle involverede - medarbejdere, elever og forældre - har et ønske og en ambition om at skabe en god og dynamisk skole, der vil kunne udvikle sig til en eksemplarisk dansk mindretalsskole.
 
Værdigrundlaget og skoleprofilen for A. P. Møller Skolen, fællesskole med gymnasial overbygning, er en rammebeskrivelse, der drøftes og videreudvikles i dialog med medarbejdere, forældre og elever ved skolen. I og med, at der er tale om en ny skole (åbnet den 1. september 2008), ligger en særlig udfordring i en fortløbende og intensiv dialog, hvor alle disse parter får mulighed for at påvirke værdigrundlaget og medvirke i udviklingen af skoleprofilen for dermed samtidig at tage et aktivt medejerskab til skolen.