Gymnasiet

Efter endt 10. klasse har man mulighed for at fortsætte i gymnasiet, der er en treårig uddannelse, som afsluttes med studentereksamen.

I gymnasiet finder man fem forskellige profiler, dvs. klasser med forskellige, særligt studerede fag. 

  • Sproglig profil (engelsk)
  • Naturvidenskabelig profil (fysik eller kemi)
  • Samfundsvidenskabelig profil (historie, samfundsfag eller geografi)
  • Æstetisk profil (musik)
  • Idrætsprofilen (idræt og idrætsteori)

 

Kontakt gymnasiet: Jens Verdoner

Hæfte om gymnasiet

Tilmeldingsblanket til gymnasiet

 

 
 
 
 
Rejser og udveksling