Gymnasiet

Efter endt 10. klasse har man mulighed for at fortsætte i gymnasiet, der er en treårig uddannelse, som afsluttes med studentereksamen.

I gymnasiet finder man fem forskellige profiler, dvs. klasser med forskellige, særligt studerede fag, med op til syv forskellige profilkombinationer:

  • Sproglig profil med engelsk og spansk
  • Æstetisk profil med musik og kunst
  • Samfundsvidenskabelig profil med historie eller samfundsfag
  • Naturvidenskabelig profil med biologi eller fysik
  • Idrætsprofil med fysik

 

Kontakt gymnasiet: Jens Verdoner

Hæfte om gymnasiet

Ansøgningsskema til gymnasiet

 
 
 
 
Rejser og udveksling