Statens Uddannelsesstøtte

Status for siden: 19. marts 2014

SU mens du går i gymnasiet

For at kunne modtage SU, skal du være fyldt 18 år og have afsluttet 11. årgang. Du skal være dansk statsborger – eller den ene af dine forældre betaler dansk skat. Der kan søges 3 mdr. før det fyldte 18 år.

Sådan søger du

A) Hvis du har et dansk CPR-nummer samt en NemId kode, skal du søge SU til uddannelse i "minSU".

B) Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ingen NemId-kode kan du bestille en NemId-kode under "Bestil login", hvor du skal vælge: "For udenlandsdanskere".

Hvis du ikke har et CPR-nummer kan du få et ansøgningsskema hos din studieleder, som du udfylder og indsender per post.

SU3

 

SU efter gymnasiet

Du får først SU, når din konto er oprettet (du har brug for en NemKonto, dette bliver du sandsynligvis spurgt om ved oprettelse af din konto. Denne skal være din NemKonto, ellers spørg i banken).

Du sender ansøgningen til SU på  http://www.nemkonto.dk/da/Borger

Se: http://www.su.dk/Sider/default.aspx

Bemærk: Som medlem af det danske mindretal i Sydslesvig kan du ansøge om SU allerede tre måneder før studiestart.

Det hele står beskrevet i nedenstående link:

http://www.su.dk/SU/betingelser/udenlandsk/ligestillingdk/sydslesvig/Sider/default.aspx

HUSK:

Du skal have afleveret ansøgningen & eksamensbevis (evt. også opholdstilladelse) inden den 30. september, ellers får du ingen SU for september måned!